top of page

Voorwaarden aankoop therapiejournal

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Therapiejournal: het product dat door de klant bij ons is aangeschaft;

  • Klant: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

  • Oorspronkelijke staat: de staat waarin het product verkeerde ten tijde van de aflevering aan de klant.

 

2. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product het contract te herroepen zonder opgave van redenen. Wij zullen het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen, mits het product in oorspronkelijke staat wordt geretourneerd.

 

3. Kosten van retournering

De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de klant.

4. Terugbetaling

Wij zullen het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen.

 

5. Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor digitale producten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen.

 

6. Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin wij zijn gevestigd.

7. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via doorbreekbaar@gmail.com

bottom of page